Download Animate CC 2019 v19.2.1.408

Download Animate CC 2019 (An)- Phần mềm Thiết kế chuyển động trên giao diện trực quan. Với nhiều ứng dụng nổi bật như: Sáng tạo mọi hiệu ứng, tạo nhân vật sống động hay xuất sang nền tảng bất kì.

Không gian làm việc của An

Download Animate CC 1 1024x643 - Download Animate CC 2019 v19.2.1.408

Không gian làm việc chính của Adobe Animate:

  • Thanh công cụ: Edge Animate hỗ trợ bạn một số công cụ cơ bản. Để tạo hình, hiệu chỉnh nhanh đối tượng. ­
  • Stage: ở đây mà một giao diện trực quan. Cho phép bạn sắp xếp các đối tượng và tạo chuyển động cho chúng trên đó
  • Properties Panel: Mỗi đối tượng đều có các thuộc tính riêng như kích thước, màu nền, màu viền, đổ bóng.
  • Timeline Panel: là nơi bạn điều khiển các diễn hoạt cho từng đối tượng.
  • Elements Panel: là nơi chứa các thành phần trang web
  • Library Panle: nơi quản lý hình ảnh, font chữ, symbols,… (những đối tượng import từ bên ngoài vào

Tính năng nổi bật

ANIMATE CC 2019 ADOBEVN - Download Animate CC 2019 v19.2.1.408

Hiện tại phiên bản Animate CC 2019 version 19.2.1.408 có các tính năng nổi trội sau:

Dễ dàng tích hợp với After Effects

Các sản phẩm cũng như các chuyển động, hiệu ứng đặc biệt mà bạn đã làm trong Animate giờ đây có thể dễ dàng đồng bộ sang phần mềm After Effects một cách tối ưu hóa, chính xác và nhanh chóng.

Hiệu ứng cho các lớp đã được cập nhật

Với việc sử dụng phiên bản Animate mới nhất này, bạn có thể thêm bộ lọc hay sắc thái cho các lớp.Sử dụng các hiệu ứng hiện rõ và mờ dần từ đó thay đổi độ sâu trường ảnh hay thực hiện các tác vụ khác mà không làm thay đổi các đối tượng.

Cập nhật giao diện mới

Giao diện người dùng Animate nay đã được update dựa trên nền tảng Spectrum, giúp bạn dễ dàng và thuận tiện để tạo ra các sản phẩm ưng ý nhất và dễ dàng đồng bộ tới các phần mềm khác trên Creative Cloud.

Download Animate CC 2019 v19.2.1.408 3 - Download Animate CC 2019 v19.2.1.408

Đồng bộ giọng nói

Với việc sử dụng công nghệ machine learning, Adobe Sensei trong Animate, bạn sẽ không còn phải dành thời gian để kết hợp cử động miệng khớp với âm thanh lời nói nữa, nó sẽ tự động làm cho bạn.

Export sang định dạng Truyền (glTF)

Với việc sử dụng Animate CC 2019 bạn có thể xuất các hình động mà bạn đã làm sang định dạng glTF theo chuẩn mới. Từ đó, tạo và xuất bản các yếu tố của thực tế ảo.

Sử dụng hình ảnh 2D để xuất ra loạt hoạt ảnh VR 360.  Và từ đó tạo ra các nội dung động cho các mô hình ảo và các dự án khác khi bạn cần tới.

Yêu cầu cài đặt Adobe Animate CC

Download Animate CC 2019 v19.2.1.408 8 1024x682 - Download Animate CC 2019 v19.2.1.408
  • Operating System: Windows 10
  • Memory (RAM): 2 GB of RAM required.
  • Hard Disk Space: 4 GB of free space required.
  • Processor: Intel Pentium 4 or later.

Download Animate CC 2019 v19.2.1.408

HƯỚNG DẪN TẢI DOWNLOAD ANIMATE CC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *