Category Archives: Adobe Indesign

Adobe InDesign là một phần mềm dùng để thiết kế in ấn. Và dàn trang điện tử rất chuyên nghiệp. Adobe InDesign là một trong các sản phẩm của tập đoàn Adobe chuyên về in ấn, dàn trang. Tạo ra các sản phẩm như catalogue, brochure, tạp chí, báo,  sách, các biểu mẫu, nhãn CD, tờ rơi…


BÀI VIẾT XEM NHIỀU: