Category Archives: Adobe Illustrator

Adobe Illustrator ( Viết tắt Ai) là chương trình đồ họa vector. Tạo nền tảng cần thiết cho nghề thiết kế đồ họa. Illustrator tạo hình dạng cơ bản: thông qua lệnh và công cụ, sao chép và kết hợp đối tượng để tạo hình dạng mới. Chọn và thay đổi các phần trong đối tượng bằng công cụ Selection. Tô vẽ đối tượng, cung cấp nhiều hiệu ứng 3D để vẽ các hình khối, vật thể. Xử lý các hình ảnh liên quan đến công việc dàn trang báo chí.


BÀI VIẾT XEM NHIỀU: