Category Archives: Adobe Fireworks

Adobe Fireworks (Fw) là một công cụ hữu dụng để tạo và tối ưu hóa ảnh. Rất thích hợp với việc thiết kế ảnh trên websites hoặc những ứng dụng web. Với bộ thư viện sẵn có, áp dụng hiệu ứng vào ảnh.


BÀI VIẾT XEM NHIỀU: