Category Archives: Adobe Bridge

Adobe Bridge (Br) là một ứng dụng dùng để kết nối với các phần mềm khác. Có thể gọi là bước đệm bước trung gian. Cho các ứng dụng khác sử dụng như Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,…


BÀI VIẾT XEM NHIỀU: