Cách dùng công cụ trong illustrator

Tính năng chính của Illustrator là vẽ hình minh họa, tạo nhân vật hoặc phối cảnh phim hoạt hình,… Bài viết hôm nay Adobevn xin chia sẻ tới các cách dùng công cụ trong illustrator và chi tiết các nhóm công cụ nhé !

Nhóm Pen Tools viết tắt P

Pen Tool (P): Được sử dụng để vẽ các đoạn đường thẳng và đường cong.

P 1024x576 - Cách dùng công cụ trong illustrator
Cách dùng công cụ trong illustrator
 • Delete Anchor Point Tool (-): Trừ bớt 1 điểm neo trên đường thẳng hoặc đường cong đã vẽ.
 • Add Anchor Point Tool (+): Tăng thêm 1 điểm neo trên đường thẳng hoặc cong đã vẽ.
 • Convert Anchor Point Tool (Shift+C): Công cụ điều chỉnh vector trên đường cong đã vẽ. Có thể lựa chọn 1 phía của đường vector đó

Nhóm công cụ Selection

Direct Selection Tool (A): Dùng để chọn các đường hoặc đoạn riêng biệt của một đối tượng.

A 1024x576 - Cách dùng công cụ trong illustrator
Cách dùng công cụ trong illustrator

Selection Tool (V): Công cụ mặc định để chọn và di chuyển các đối tượng. Thực hiện click vào đối tượng và dùng chuột để di chuyển.

Nhóm công cụ Type trong Ai

T 1024x576 - Cách dùng công cụ trong illustrator
Cách dùng công cụ trong illustrator

Type Tool (T): Công cụ thêm văn bản tự do. Có thể click bất kì đâu để thao tác, hoặc tạo 1 form text để copy văn bản từ word.

 • Area Type Tool: Công cụ dàn text trong hình vẽ. Chỉ cần chọn hình muốn để text vào trong đó chọn Area Type Tool – Click vào đường Path của hình và bắt đầu gõ text.
 • Type on a Path Tool: Text viết theo đường Path được chọn trước đó.
 • Vertical Type Tool: Text sổ xuống theo chiều dọc
 • Vertical Area Type Tool: Text sổ xuống trong hình
 • Vertical Type on a Path Tool: Viết Text sổ xuống theo đường Path

Công cụ vẽ hình

M 1024x576 - Cách dùng công cụ trong illustrator
Cách dùng công cụ trong illustrator
 • Rectangle (M): Được dùng để vẽ hình chữ nhật
  • Rounded Rectangle: Vẽ hình chữ nhật bo tròn
  • Ellipse Tool (L): Vẽ hình Elip
  • Polygon Tool: Vẽ các hình đa giác
  • Star Tool: Vẽ hình ngôi sao
  • Flare Tool: Tạo ánh sáng loé
 • Pencil Tool: Được sử dụng để vẽ các đường và hình tự do
SHIFT E C 1024x576 - Cách dùng công cụ trong illustrator
Cách dùng công cụ trong illustrator

Eraser Tool (Shift + E): Được dùng để xoá các nét và các vùng tô ra khỏi các đối tượng.Nhóm công cụ vẽ đường cơ bản

SẸT 1024x576 - Cách dùng công cụ trong illustrator
Cách dùng công cụ trong illustrator
 • Line Segment Tool (/): Được sử dụng để tạo các đoạn đường thẳng
 • Arc Tool: Đường cong 45 độ
 • Spiral Tool: Vẽ đường xoắn ốc
 • Rectangular Grid, Polar Grid: Vẽ đường lưới vuông, tròn

Nhóm công cụ bóp méo, tinh chỉnh

Scale Tool (S): Được sử dụng để định tỷ lệ 1 đối tượng được chọn

S 1024x576 - Cách dùng công cụ trong illustrator
Cách dùng công cụ trong illustrator

Shear Tool: Được sử dụng để bóp xéo đối tượng được chọn.

Nhóm công cụ thao tác viền đối tượng

Widht Tool (Shift + W): Dùng nới rộng đường viền tại các đoạn đường được chọn.

SHIFT w 1024x576 - Cách dùng công cụ trong illustrator
Cách dùng công cụ trong illustrator
 • Warp Tool (Shift + R): Biến đổi 1 đối tượng được chọn
 • Twir Tool : Tạo đường xoắn nước
 • Pucket Tool: Bóp đối tượng được chọn
 • Bloat Tool: Phóng lớn đối tượng được chọn
 • Scallop Tool: Tạo đường gẫy trên đối tượng được chọn
 • Crystallize Tool: Tạo tia lông cho đối tượng được chọn
 • Wrinkle Tool: Tạo đường sóng nước cho đối tượng được chọn.

Nhóm công cụ lật xoay đối tượng trong Ai

Rotate (R): Dùng để xoay 1 đối tượng được chọn.

r o 1024x576 - Cách dùng công cụ trong illustrator
Cách dùng công cụ trong illustrator

Reflect (O): Dùng để lật đối tượng được chọn

Nhóm công cụ 3D Symbol

Symbol Sprayer Tool (Shift + S): Tạo các Symbol và Instance chính

SHIFT s 1024x576 - Cách dùng công cụ trong illustrator
Cách dùng công cụ trong illustrator
 • Symbol Shifter Tool: Đẩy Symbol đã được tạo về gần nhau hơn
 • Symbol Scruncher: Gom nhóm các Symbol
 • Symbol Size: Tinh chỉnh kích thước Symbol
 • Symbol Spinner: Quay hướng các Symbol
 • Symbol Stainer: Đổi màu các Symbol hiện tại
 • Symbol Screener: Tăng giảm độ hiển thị của hình

Nhóm công biểu đồ

j 1024x576 - Cách dùng công cụ trong illustrator
Cách dùng công cụ trong illustrator

Column Graph Tool (J): Được sử dụng để tạo các sơ đồ và biểu đồ. Với nhiều hình thức khác nhau: Line, row, bán kính, trụ,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *